Archives
Literary

Tatayo, uupo

Susulyap sa kanya

 

Iiwas, yuyuko

Kunwa'y magbabasa

 

Itataas ang noo

At pungay ng mata

 

Tititig sa langit

At aawit mag-isa

 

At saka huhugot

Ng buntong hininga

 

At saka huhugot

Ng buntong hininga