Archives
Literary

Lenggwaheng Asi

ni: Shirley Ferrera

 

Kabe ay mauno

Lenggwahe nak Asi

Pagkaado-ado

Pagkabali-bale.

 

Usang bisaya yang

Kahuluga'y yamusang

Iba ay marayum

Mahirap tugkaron.

 

Suypok ay yupap-et

Usa't kahulugan

Unosa, tugkara

Agor manuynoyan!

 

Katuyog, kapisok,

Kumada, humigra

Parehong pahuway

Kahuluga't kina.

 

Maramo pang iba

Mabunak, malaba

Mayakyak, mainum

Mamukmok, mayamon.

 

Isip nak malinghor

Indi makahuytok

Kada mga manghur

Aray't hugot-hugot!

 

Bisayang Asi palangga-on nato!

 

Unang "Writers' Workshop" sa Tatlong Rila it Probinsyang Romblon, 2004. Naparana sa antolohia, "Mutda: Mga Tulang ASi. 2005