Archives
Literary

Hidum

 

Hidum, maagnum nak hidum

Imaw nako perming hanrum

Ikaw pag indi makita

Yuha' matigrakrag sa mata.

 

Puso'y yum-oy sa yangkag

kabuyong, karuyom, ngasing, gugma

Ikaw, humidom yang baga

Marungga'y bag-ong kanta.

 

Hidum, maagnum nak hidum

Ramgo'y sa ako yang tan-a

Sadya'y buyak nak mabuskar

Mutda kung katupar ikaw.

 

Rayab, gahum it bisaya

Imo runggi baga

Hidum, nimo nak ging ramgo'y

Ituy-og tan-a (3xs)

 

Adaptation of the Bee Gees' "Words" by Abner Faminiano and 1622- Unang Usbor Band. Performed May 30, 2008 in a cultural concert with Tupi Fedelin (keyboard and vocals)  in Banton, Romblon. I don't know how Tupi and 1622 got "Words" moving - I have trouble with the second stanza :-(  Anyway, i "youtubed"  the Bee Gees' "Words" in my wall.  Kamo ray it kanta.