Archives
Literary

 

Hangin

Ni: Virginia Festin Fesariton

Hudop, hangin hudop!
Sa anit nagsasaprok
Inayumahom, inatudom
Hudop hangin, hudop
hari-in ka?
uya ka naabot!

Unang "Writers' Workshop" sa Asi, Banton, Romblon, 2003
Published in "Mutda: Mga Tulang Asi, 2005